En gjennomgang Vårt Land har hatt av økonomien i stiftelsen Visjon Bibel Center og TV Visjon Norge, viser at de har hatt inntekter på 200 millioner kroner siden 1999. Et anslag viser at 175 millioner av disse kommer fra givere.