Flere steder i landet var det begravelser den 6. februar som er samefolkets dag – samenes nasjonaldag.