Rolf Kjøde (53) har takket ja til stillingen som leder for Kurs- og oppdragsvirksomheten ved NLA Høgskolen.