Lederen av Oslo kirkelige fellesråd står øverst på lista når rådet torsdag skal ansette Valgerd Svarstad Hauglands etterfølger. Det er hovedkomiteen i fellesrådet som har innstilt ham.