– Kirkebygningene er så viktige for norsk kulturarv at staten må ha et særlig ansvar for å følge opp at kirkene blir holdt ved like og sikret, sier riksrevisor Kosmo til Vårt Land.