Mens kirkebesøket i Den norske kirke gikk tilbake i fjor, steg det markant for sjømannskirkene, som registrerte nesten 600.000 besøkende. Aldri før har så mange oppsøkt kirken.