Den australske psykologen Mark Edward Tynan er fratatt lisensen etter at å ha drevet eksorsisme på pasienter med personlighetsforstyrrelser. Tynan, som er medlem av den kristne sekten Servants of Jesus (Jesu tjenere) har behandlet pasientene sine gjennom bønn, visualisering og rekonstruksjon av traumatiske opplevelser fra barndommen, skriver Kristeligt Dagblad.