Tro & Kirke

– Bevisst strømforbruk kan redusere kostnadene betydelig, sier rådgiver Helge Svendsen i KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

På bakgrunn av tall fra KA og gjennomsnittelig strømpriser i 2009, har Vårt Land beregnet hvor mye det koster å holde norske kirker varme.

KA har funnet ut av en vanlig norsk kirke bruker mellom 70.000 og 80.000 kilowattimer pr. år. I vårt regnestykke har vi tatt utgangspunkt i strømforbruk på 75.000 kilowattimer. I fjor var den gjennomsnittelige prisen for strøm og nettleie 85,9 øre.

Den norske kirke har 1.620 kirkebygg. På bakgrunn av dette, og under forutsetning av at kirkene har elektrisk oppvarming, viser det seg at de årlige strømkostnadene er 104,4 millioner kroner.