Seniorprest Otto Odland i Bergen ønsker at Den norske kirke skal ansette egne eksorsister. Og han advarer mot å overlate mennesker som tror de er besatt, kun til helsevesenet.