– Vi har en plikt til å etterforske både det som er til fordel for siktede og det som er til ulempe. En slik rapport påvirker ikke hvordan vi gjør våre undersøkelser, sier politiadvokat Kristine Rusdal i Oslo politidistrikt om det som ble lagt fram fra Oslo katolske bispedømme mandag.