Lovsangsfesten i pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand nådde uante høyder fredag før påske – så høyt lød lovsangen at politiet måtte rykke ut på grunn av naboklager.