Den avtroppende paven lover å bli en lydig tjener for sin etterfølger, som ennå ikke er utpekt.