Det fastslår jusprofessor Eivind Smith. Fredag kveld skal Kirkemøtet vedta en uttalelse om et forslag til endring av lov om Opplysningsvesenets fond (OVF). Smith har laget et forslag til uttalelse.