Tro & Kirke

For 30 år siden var det mange prester i Den norske kirke som ikke viet skilte, frikirkene gjorde det ikke og på bedehusene var det samstemt motstand mot gjengifte.

Men skilsmissene har for lengst kommet til de innerste sirkler i Kristen-Norge. Og da har det blitt taust, mener Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Sjelden tema. Det er mange år siden jeg hørte om en prest som ikke vier fraskilte. Jeg tror faktisk det er langt mer vanlig blant prester i Danmark, sier Ottosen.

I bedehusmiljø blir det opplevd som hjerterått å si nei til gjengifte. Derfor er det mange, og jeg er en av dem, som synes det er vanskelig å ha et slikt standpunkt.