For 30 år siden var det mange prester i Den norske kirke som ikke viet skilte, frikirkene gjorde det ikke og på bedehusene var det samstemt motstand mot gjengifte.