– Jeg har snakket med Halvor Lindal, som er leder for Impuls. Vi er blitt enige om at vi skal snakke sammen om dette når ting har roet seg litt ned, sier Espen Andreas Hasle, som er daglig leder i Acta – barn og unge i Normisjon. Impuls ligger formelt under Acta-paraplyen.