I tirsdagens Vårt Land karakteriserte Jan-Fredrik Raastad, menighetsrådskandidat i Hemsedal, Den norske kirkes valgbrosjyre som «meget tynne saker».