Om ti dager skal Den norske kirke vedta ny strategi for likestilling mellom kjønn. Men planen møter både hyllest og motbør i høringsrunden. Noen mener likestilling ikke er i tråd med «bibelske perspektiver», andre mener derimot kirkens likestillingsstrategi er for lite radikal.