Det vakte internasjonal oppsikt da kinesiske myndigheter rev Sanjiang-kirken i Wenzhou, i april. Den monumentale bygningen var tilnærmet ferdig da myndighetene satte ned foten fordi de mente kirken hadde gått utover byggetillatelsen. Ifølge dokumenter New York Times har gjennomgått, var handlingen imidlertid en del av myndighetenes strategi for å begrense «overdrevne, religiøse steder» og «altfor populære» religiøse aktiviteter.