Biskopene i den anglikanske kirke i Storbritannia har vedtatt flere nye retningslinjer. Dokumentet «Valget av biskoper – Likestillingsloven fra 2010» kommer som et svar på den britiske likestillingsloven.