Han overtar 1. juni som generalsekretær i Kirkens Bymisjon.