Tre misjonærer fra Det Norske Misjonsselskap (NMS) og to misjonærer fra Frikirken kom i helgen hjem fra Mali. NMS og Frikirken valgte å evakuere sine misjonærer etter ny uro i Mali i forrige uke. Normisjon har evakuert misjonærer til Senegal.