– Børre Knudsens betydning i abortkampen har ganske sikkert gått i to retninger: Det er ikke rent få som har latt seg inspirere av hans innsats for det ufødte liv og som har innsett at det virkelig dreide seg om en kamp for menneskeliv og menneskeverd. Det er mange han har inspirert, men det er også et antall han har såret.