Normisjons landsstyre har konkludert med «at forutsetningene for tiltredelse i stillingen som generalsekretær ikke lenger er til stede».