SANDNES: – Gud har grepet inn. Vi gir Gud æren for at Adrian er blitt så frisk, sier foreldrene Marian Nygård og Thomas Stornes.