Samtidig setter organisasjonen i gang en innsamlingsaksjon til de katastrofrerammede.