– Jeg føler meg privilegert som får lov til å lede en virksomhet med et så viktig og meningsfullt formål som Opplysningsvesenets fond, sier Ole-Wilhelm Meyer (56).