Ingen favoritter har utmerket seg, så hvem som skal etterfølge Benedikt XVI er foreløpig helt i det blå.