I forbindelse med fratredelsen ble det inngått en avtale mellom Myhre og hovedstyret, hvor det også står at partene er enige om ikke å kommentere bakgrunnen. Fortsatt er det derfor en godt bevart hemmelighet hvorfor hovedstyret mente Myhre, som har ledet organisasjonen fire og halvt år, måtte gå.