Tro & Kirke

Ved inngangen til nytt studieår velter nå studenter fra hele landet inn i de store byene. I alt har rundt 117.200 personer søkt seg til studier fra høsten, ifølge tall Samordna opptak la frem mandag morgen. Det er en økning på 1,2 prosent og nok en søkerrekord.