Tro & Kirke

Ved inngangen til nytt studieår velter nå studenter fra hele landet inn i de store byene. I alt har rundt 117.200 personer søkt seg til studier fra høsten, ifølge tall Samordna opptak la frem mandag morgen. Det er en økning på 1,2 prosent og nok en søkerrekord.

Mange unge, kristne studenter mister både nettverk og menighetstilhørighet på veien til skolebenken i de større byene. Det ønsket studentene Christoffer Nyborg og Jon Gustavsen å gjøre noe med, og i fjor arrangerte de Velkommen til Oslo.

Boble. – Vi tenkte at både menigheter og skolelag burde presenteres slik at ungdom kan bli satt i kontakt med dem, sier Christoffer Nyborg.

Velkomsten for nye studenter holdes i parken på St. Hanshaugen. Om lag 700 studenter deltok og et knippe av byens menigheter hadde stands hvor man kunne få informasjon om det kristne tilbud i byen. I år gjør de det samme 22. august.