Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Norsk Luthersk Misjonssamband inviterte torsdag formiddag til felles pressekonferanse for å kommentere avgjørelsen fra Stavanger tingrett. I dommen slås det fast at de to organisasjonene ikke kan holdes juridisk og økonomisk ansvarlige for det en kvinnelig internatskoleelev opplevde av omsorgssvikt, overgrep og manglende oppfølging på slutten av 1980-tallet.