– Vi kan ikke vedta vekst, men jeg tror vi kan vedta å strekke oss mot noen mål. Det tror jeg kan ha en hensikt. Det kan skape en dynamikk som gjør at man bevisstgjøres lokalt. Det ligger en hel strategi bak dette, sier generalsekretær Jarle Råmunddal til Vårt Land.