I den 27 sider lange dommen fra Stavanger tingrett som Vårt Land fikk tilgang til torsdag morgen, slås det fast at Frikirken og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) ikke kan holdes juridisk og økonomisk ansvarlig for det en kvinnelig internatskoleelev opplevde av omsorgssvikt, overgrep og manglende oppfølging på slutten av 1980-tallet.