Den norske kirkes menigheter har rapportert om 120.000 frivillige medarbeidere i årets løp, viser en ny rapport.