Bekymring for den teologiske utviklingen i Den norske kirke og skuffelse over at NMS ikke har markert seg mer i denne debatten, var en gjenganger i debatten torsdag. Og mange uttrykte bekymring for den økonomiske situasjonen i NMS, og for manglende nyrekruttering av støttespillere og givere til organisasjonen.