Vårt Land avdekket i mai at det er en utbredt støtte til homofilt samliv blant lærerne ved Menighetsfakultetet. I et innlegg i Vårt Lands papirutgave skriver rektor Vidar Haanes i dag at han undrer seg over fremstilling og valg av tabloide overskrifter, og over de sterke utsagn fra Rolf Kjøde i Normisjon som har snakket om «gigantkrise for kirken» og Espen Ottesen i NLM som i en lederartikkel i Utsyn har hevdet at MF er «En skanse som forvitrer».