– Jeg har ikke problemer med å forstå at saken skapte et slikt engasjement, slik den kom ut, sier doktorgradsstipendiat Hilde Brekke Møller ved Det teologiske menighetsfakultet (MF).