– Slik som det ser ut nå, kan det hende det ikke finnes noe menighetsråd når dagen er omme, sier Raymond Johnsen, leder av Ibestad menighetsråd.