Tro & Kirke

«Kirkelig fellesråd vedtok i kveld at kirkevergen kan gå inn i forhandlinger om utleie av Bredtvet kirke.»

Slik satte Kirkelig fellesråd i Oslo torsdag punktum for en årelang kamp om ressursene i Den norske kirke i hovedstaden.

Blir katolsk. I realiteten var saken klar før møtet, ettersom et enstemmig bispedømmeråd hadde gått inn for å frata Bredtvet kirke statusen som soknekirke. Likevel var det fellesrådet, som kirkeeier, som måtte gjøre det formelle vedtaket.

Dermed tyder alt på at Oslo katolske bispedømme går inn som leietaker i den 35 år gamle arbeidskirken.