STOKKE I VESTFOLD: – For å få ny vekst kan det være nødvendig å legge ned menigheter som mangler de grunnleggende forutsetninger for å overleve. Da må det være bedre å bidra til en verdig avvikling og «begravelse». Ressursene fra gårsdagens menigheter bør brukes til å gi ressurser og nytt liv til satsing på nye menigheter, sier Fred Håberg i Pinsebevegelsens lederråd.