Stiftelsens Kirkeforskning har funnet fram tall som viser at interessen for dåp er fallende i den mest aktuelle aldersgruppen - fra 18 til 39 år. Mens 62 prosent i 1990 svarte at de ser på dåpen som viktig, er dette tallet redusert med seks prosent i 2008 for denne aldersgruppen.