KOMMENTAR: I dag skal Kirkemøtet gjøre vedtak i saken om «Ekteskapsforståelsen i et evangelisk-luthersk perspektiv», altså homofilisaken. For alle praktiske formål er det tre alternative utfall: