Oslo katolske bispedømme nektet mandag for at innmeldingen av over 55.000 personer som de antok var katolikker, var ulovlig. De viste blant annet til praksisen hos de nordiske folkekirkene i Norge: De får medlemslistene sine fra moderkirkene, basert på medlemmer som har flyttet til Norge.