For første gang blir færre enn 60 prosent av alle spedbarn døpt i Den norske kirke. De siste ti årene har Den norske kirke hatt en nedgang i medlemstallet på over 10 prosentpoeng, men mest dramatisk er nedgangen i antall døpte på over 18 prosentpoeng, skriver Dagen. Fortsetter utviklingen i samme tempo, vil under halvparten av alle nyfødte i 2020 bli døpt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).