Få hele oversikten! Se vår interaktive tidslinje nederst i saken!

Episoden som fant sted da «Hye» var tolv år, ble starten på en svært tøff tid for henne og familien.