Bare 2 av 18 fast ansatte på Teologisk fakultet i Oslo er kvinner. Ny rapport peker på uformelle ansettelsesrutiner og «mannskultur».