Åmås ble med på en organisert pilegrimsvandring i Valdres. I Aftenposten mandag 5. august skriver han om sin ukelange vandring.