Tro & Kirke

En ny undersøkelse viser at bare annenhver nordmann sier det kristne livssynet er det som ligger nærmest deres eget. Oppslutningen er redusert med ni prosentpoeng på bare fire år.

– En alvorlig advarsel til kirken, sier Nordhaug, som håper trosopplæring kan bremse utviklingen.

VERDIDEBATT.NO: Hva er årsaken til kristendommens svakere posisjon? Bli med i debatten.

Kan bli like store. Et humanistisk livssyn uten bestemt gudstro er på frammarsj og får tilslutning fra 3 av 10 nordmenn. Tallene kommer fram i en ny undersøkelse. Humanetikernes leder tror kristendom og humanisme kan være like store allerede om fire år.