Ifølge mange kristne miljøer nærmer det seg tidspunktet da Jesus vil komme tilbake til jorden, nærmere bestemt til Oljeberget i Jerusalem. Nå har to av USAs største kristne TV-stasjoner stasjonert seg permanent i byen for å dekke gjenkomsten på direkten, melder Christian Post.