I 2009 fikk den islandske menigheten i Norge godkjent støtte for 2.735 medlemmer. For 2010 sendte menigheten inn krav om statsstøtte for 7.288 medlemmer, en økning på 166 prosent. En vask mot statens registre i Brønnøysund viste at 1.863 navn i medlemslisten var feiloppført. Det betyr at mer enn 40 prosent av økningen – og 25 prosent av den totale medlemslisten – var feiloppføringer.