– Mange tror og tenker at alle problemene er borte som ved en tryllestav med den nye paven. Han representerer utvilsomt en forbedring. Men han står for en klart konservativ trosforståelse. Det overgår min forstand at dette ikke går opp for den liberale offentlighet som applauderer pave Frans.